Christmas Pikachu
•:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`•• ยินดี ต้อนรับ สู่บล็อก ภาษาอังกฤษ ของ นางสาว จุฑามาศ พิมพิทักษ์ค่ะ •:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`••

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Tense

Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา  ที่แสดงให้เราทราบว่า  การกระทำหรือเหตุการ นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด   ซึ่งเรื่อง  tense  นี้เป็นเรื่องสำคัญ  ถ้าเราใช้    tense  ไม่ถูก  เราก็จะสื่อภาษากับเขา ไม่ได้  เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ  tense  เสมอ  ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ   แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป  tense  นี้มาเป็นตัวบอก  ดังนี้การศึกษาเรื่อง  tense  จึงเป็นเรื่องจำ เป็น.  อ่านต่อ